Tip proizvoda: SPI 24
 Snaga: 12-24 kg/h (do 200kW potrošaći)
 Električni grijač: 2 x 2 kW
 Električni priključak: 220-250V 50Hz
 Pogonska temperatura: 40-80 C
 Dimenzija: 700 mm x fi 325 mm
 Težina: 42 kg

Isparivač TNP (UNP) plina sluzi za isparavanje tekuće faze plina u plinovitu. Ugrađuje se u postrojenja s otežanim uvjetima eksploatacije, kao što su veća potrošnja i niska temperatura okoline. Proizvodi se u vise nazivnih kapaciteta a cijele se na toplovodne i suhe električne. Suhi električni isparivač opremljen je električnim i mehaničkim uređajima koji mu omogućavaju automatski neprekidni i pouzdani rad. Maksimalni radni tlak je 16 7 bara na koji je podešen sigurnosni ventil. Ogrjevni medij je aluminijska legura grijana elektro grijačem, čiju radnu temperaturu koja je 70 – 90°c automatski regulira termostat A2.

    Vaše ime
    Email
    Vaš upit...
    Želim da me nazovete! | *Broj telefona :