Tip proizvoda: TPI 300
 Snaga: 300 kg/h
 Sadržaj tople vode: 70 litara
 Ulaz UNP-a: 1/2″
 Izlaz UNP-a: 1″
 Ulaz vode: 1″
 Izlaz vode: 1″
 Uključena oprema:
 Manometer fi 60, 25 bara
 Thermometer -20 +120 oC
 Sigurnosni ventil ½”, 18 bara (za plin)
 Sigurnosni ventil 1.5 bara (za vodu)
 Odzračni ventil
 Filter
 Prirubnički ulazni ventil ½” PN 40
 Ventil za zaštitu prolaza tekuće faze
 Dimenzija: 1330 mm x 620 mm x 300 mm
 Težina: 146 kg

Isparivač TNP (UNP) plina sluzi za isparavanje tekuće faze plina u plinovitu. Ugrađuje se u postrojenja s otežanim uvjetima eksploatacije, kao što su veća potrošnja i niska temperatura okoline. Proizvodi se u vise nazivnih kapaciteta a cijele se na toplovodne i suhe električne. Suhi električni isparivač opremljen je električnim i mehaničkim uređajima koji mu omogućavaju automatski neprekidni i pouzdani rad. Maksimalni radni tlak je 16 7 bara na koji je podešen sigurnosni ventil. Ogrjevni medij je aluminijska legura grijana elektro grijačem, čiju radnu temperaturu koja je 70 – 90°c automatski regulira termostat A2.

    Vaše ime
    Email
    Vaš upit...
    Želim da me nazovete! | *Broj telefona :